7,800 บาท

เครื่องตรวจวัดคัทเอาท์ LIN Smart Connector SC-01
ใช้ตรวจวัดคัทเอาท์ในไดชาร์จระบบ LIN No.0-50-15

15,000 บาท

เครื่องทดสอบคัทเอาท์ RT-09
- สามารถทดสอบได้ทั้งคัทเอาท์ 12 V.และ 24 V.- ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของคัทเอาท์นอกตัว ชนิดอิเล็กทรอนิกส์- ใช้ทดสอบการทำงานของคัทเอาท์ในตัวชนิดควบคุมด้าน+(HIGH-SIDE)และชนิดควบคุมด้าน-(LOW-SIDE)- ทดสอบระบบคัทเอาท์ (D+) ได้ โดยสามารถแสดงผ No.0-50-82